Hızlı Erişim

GENEL SEKRETERLİK

Yazı İşleri Birimi
  • YÖK ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından gelen bilgileri üniversite içi ilgili birimlere iletmek, gelen cevapları ve üniversite içi talepleri ilgili yerlere göndermek, yazışmalarını yapmak
  • Rektör, Rektör Yardımcıları, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcıları tarafından havale edilen talimat verilen yazıları yazmak, takibini yapmak
  • Üniversite Senatosunda alınan, bölüm, program, fakülte açılması, öğrenci alınması kararlarını ve dekan atamalarını YÖK'e teklif etmek ve bunlarla ilgili gerekli yazışmaları yapmak,
  • Ordu Üniversitesi Elektronik Belge Yönetim Sistemine imza yetkileri yönergesi çerçevesinde görev yapmak,

Ekleme tarihi: 26-12-2018 06:28:06